chronische stress

De stress-wetenschap is al decennia oud, en veel uitgewerkter dan pers en publiek denken. Pers en publiek hanteren 'stress' vaak als containerbegrip.

Wetenschappelijk bestaan echter systematische overzichten van 'typisch stressveroorzakende situaties', in abstractere zin. Met daarbij behorende emoties.

stress opbouw beschrijven

Als u zich per email meldt, krijgt u ook een vragenlijst waarbij u uw stress opbouw gestructureerd kunt beschrijven vanaf 'aanstelling'. Dit is een belangrijk deel van de anamnese. Het gestructureerd opschrijven van de burnout-opbouw brengt ook het nodige zelfinzicht.

En bij elke specifieke stress hoort behalve een specifieke emotie ook een specifieke 'coping', manier van omgaan met de stress - om maar enkele voorbeelden te noemen: de strijd opzoeken, terugtrekken, ter sprake brengen, sociale steun zoeken en nog vele vormen. Uw beschrijving van de stressopbouw vormt ook een belangrijk handvat om straks aan burnoutherstel te doen.

Mail ons op info@burnoutdiagnose.nl :
1) of u een diagnose van een arts of psycholoog prefereert
2) waar u ongeveer woont.